No Nama User User Level Aksi
1 Administrator admin admin
2 Disdukcapil capil capil
3 Dinas Sosial dinas dinas